Shophouse The Manor Center Park;

GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN ỨNG HÒA

   Ứng Hòa là một huyện phía Nam của Hà Nội, vị trí địa lí phía Bắc giáp huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, phía Nam giáp huyện Duy Tiên (Hà Nam) và Kim Bảng (Hà Nam), phía Tây giáp huyện Mỹ Đức, phía Đông giáp huyện Phú Xuyên.

   Địa giới hành chính huyện Ứng Hoà gồm 29 đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 28 xã: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Quảng Phú Cầu, …

xem thêm

Thị Trấn Vân Đình

Xã Cao Thành

Xã Đại Cường

Xã Đại Hùng

Xã Đội Binh

Xã Đông Lỗ

Xã Đồng Tiến

Xã Đồng Tân

Xã Hoa Sơn

Xã Hòa Lâm

Xã Hoà Nam

Xã Hòa Phú

Xã Hòa Xá

Xã Hồng Quang

Xã Kim Đường

Xã Liên Bạt

Xã Lưu Hoàng

Xã Minh Đức

Xã Phù Lưu

Xã Phương Tú

Xã Quảng Phú Cầu

Xã Sơn Công

Xã Tảo Dương Văn

Xã Trầm Lộng

Xã Trung Tú

Xã Trường Thịnh

Xã Vạn Thái

Xã Viên An

Xã Viên Nội

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI